per cosir les fronteres idiomàtiques

dissabte, 26 de març de 2016

Coalicions per canviar el chip

en 2mil16 hi han molts canvis  

Tothom pot adquirir el hàbit de “treballar en el núvol” fent  servir la xarxa de forma practica i útil Tothom pot fer servir les eines gratuïtes i de baix cost que hi ha “darrera la xarxa “

Tothom te el dret i el deure de aprofitar les oportunitats que ofereix internet per comunicar mes i millor per guanyar eficàcia en compartir mes i mes fàcilment i per cooperar mes

Tothom te dret un despertar i el seu potencial ....... Andreu Campanario Ponga

Tothom vol una gran campanya de alfabetització  

Ètica Emocional Tecnològica Comercial 

canvi de horari , canvi de chip. Per què no ?