per cosir les fronteres idiomàtiques

diumenge, 9 d’octubre de 2016

Test de es 3 s a la banca fet per clients i accionistes

el test de es 3 s de eQlimaTICS ?l’estudi de ’estress de les entitats financeres espanyoles ha estat basat en les opinions de les entitats responsbles dels sistemes finacers.  eQlimaTICS  dirigeix i coordina les activitats relacionades en l'estudi de es 3 s  test de les entitats financeres basades en la "percepció dels clients" i del mercat de proximitat de la Xarxa d'oficines.erem som i serem : Test de es 3 s a la banca fet per clients i accion...: eQlimaTICS ?  test de es 3 s ? Que es el test de es3s de eQlimaTICS ? l’estudi de ’estress de les entitats financeres espany...

Test de es 3 s a la banca fet per clients i accionistes


eQlimaTICS ? 

test de es 3 s ?

Que es el test de es3s de eQlimaTICS ?
l’estudi de ’estress de les entitats financeres espanyoles ha estat basat en les opinions de les entitats responsbles dels sistemes finacers.  eQlimaTICS  dirigeix i coordina les activitats relacionades en l'estudi de es 3 s  test de les entitats finaceres basades en la "percepció dels clients" i del mercat de proximitat de la Xarxa d'oficines.

dissabte, 7 de maig de 2016

Neix una nova moneda , La Carolina


Els nous bancs de Catalunya treballen en la construcció de una gran coalició per tal de recuperar la reputació perduda i gaudir de nou de la confiança dels seus clients 

La Coalició, prepara la seva incubació i accepta el repte de adherirse a la Campanya la Banca Re Activa un altre cop
La Banca Re Activa la economia real 
La Banca Recupera  l'esperit del segle XX


les entitats financeres no saben com recuperar la reputació en descens, la perduda ja i la que perden cada dia

9s Assessors especial SERVEIS PROFESSIONALS

joves i grans dins l'esvoranc emocional que creix dia rera dia .. grans i joves, homes i dones RECLAMEN ......Nous Consistoris Nous Bancs


La Consultora Tarquinos posa a disposició de les persones Actuacions, Campanyes i Programes Tecnolologia 9s SSOs  MultiOna MultiSectorial MultiGeneracional 


Tarquinos, consultora en  tecnologia, en l'aprofitament de la intel·ligencia emocional i les noves estratègies comercials que facilita "treballar en la terra i en el núvol" "treballar en xarxa "  "compartir , cooperar i generar soinergies personals i de negocis " Tarquinos i els seus associats  promouen una millor actitud davant els canvis i transformacions que reclama la societat ...... programes per "el canvi de chip" de les persones, grups i col·lectius 

Estètica MARCANDO

Logistica GEOLISSA TRANSIT MARQUETIR


Seguretat ACOSTAT   Salut SALUTEO

dissabte, 26 de març de 2016

Coalicions per canviar el chip

en 2mil16 hi han molts canvis  

Tothom pot adquirir el hàbit de “treballar en el núvol” fent  servir la xarxa de forma practica i útil Tothom pot fer servir les eines gratuïtes i de baix cost que hi ha “darrera la xarxa “

Tothom te el dret i el deure de aprofitar les oportunitats que ofereix internet per comunicar mes i millor per guanyar eficàcia en compartir mes i mes fàcilment i per cooperar mes

Tothom te dret un despertar i el seu potencial ....... Andreu Campanario Ponga

Tothom vol una gran campanya de alfabetització  

Ètica Emocional Tecnològica Comercial 

canvi de horari , canvi de chip. Per què no ? 

dijous, 25 de febrer de 2016

Les oportunitats del POST Moblie World Congress 2mil16

les lliçons del congres de enguany Els seguidors i les seguidores ...... que en treuen ?????

Els expositors 

.... tenen en Barcelona una marca de prestigi i presencia internacional

Els mitjans de comunicació 

.... disposen de continguts de interes internacional 

Els governants 

...... tenen la oportunitat de incrementar els seus contactes i la seva presencia en els mitjans de comunicació i aprofiten per enviar els seus missatges 

Els visitants 

....... de tot el mon veuen en la fira una gran concentració de novetats i firmes que els mantenen al dia i els generen sinergies en els negocis , en els eqsistemes de  relacions de  interes i els faciliten la orientació de les seves estratègies

Els seguidors i les seguidores ...... que en treuen ?????

dones i homes , joves i grans, autonoms, empresaris i profesionals curiosos i innovadors de mena   
dels sectors de serveis , salut, turisme, automoció, restauració   
dels barris de Barcelona, Girona Tarragona i Lleida 
de les comarques del area metropolitana de BCN Girona Tarragona i Lleida 

Els que hi viuen i treballen, els que visiten , inverteixen i promouen en catalunta , els qui acostumen a passar les vacances, els que estimem Catalunya que hem tret del Mobile World Congres de 2012 2013 2014 2015 ? i en 2016 ? 


Tothom pot adquirir el hàbit de “treballar en el núvol” fent  servir la xarxa de forma practica i ùtil

Tothom pot fer servir les eines gratuïtes i de baix cost que hi ha “darrera la xarxa “

Tothom te el dret i el deure de aprofitar les oportunitats que ofereix internet per comunicar mes i millor per guanyar eficàcia en compartir mes i mes fàcilment i per cooperar mes

Tothom te dret un despertar i el seu potencial ....... Andreu Campanario Ponga

Tothom vol una gran campanya de alfabetització  

Ètica Emocional Tecnològica Comercial